• Tegal, Wayang, dan Manunggal

    Adam adam babuh hawaSiskang danur wilisIngkang ngagelaraken cahya nur cahyaDangiang wayang wayanganipunPerlambang alam sadayaSemar sana ya danar gulingBasa sem pangangen-angenMareng ngemaraken Dzat Kang Maha TunggalWayang agung wineja…


    Continue reading