• Pasir Angling

    Ada masa, ada tempat di mana kita merasa demikian akrab, wanoh: dalam bahasa Sunda. Di mana ingatan kita serasa pernah demikian lekat. Tempat yang bau…


    Continue reading