Skip to main content

Pasir Angling

Ada masa, ada tempat di mana kita merasa demikian akrab, wanoh: dalam bahasa Sunda. Di mana ingatan kita serasa pernah demikian lekat.

Subscribe to keagamaan